Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van August 2009

Hoeselt begraaft zijn burgemeester

Op 10 november 1946 hadden de eerste naoorlogse verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Hoeselt stuurde de volgende elf naar haar gemeentehuis: Nartus René, Dieu André, Goffin Jozef, Lathuy Hippolyte, Huygen Willy, Plessers Henri, Roosen Pierre, Daenen Gerard, Panis Jozef, Thoelen Pierre en Thewissen Jozef.

De nieuwe gemeenteraad werd ingezworen op 16 januari 1947.
klik om te vergroten
Op dezelfde zitting werden de twee nieuwe schepenen verkozen: Hippolyte Lathuy en Pierre Thoelen.

Op 13 maart 1947 werd burgemeester René Nartus door de provincieraad verkozen als deputé en moest zo noodgedwongen zijn ontslag nemen als burgemeester. De Hoeseltse gemeenteraad droeg als nieuwe burgemeester Pierre Thoelen voor, Hubbes Pierre in de volksmond. De feestelijkheden rond zijn aanstelling, met vurige redevoeringen en toespraken, zoals dat toen paste, en met een groots opgezette stoet had plaats op 31 augustus 1947.

Lang zou de politieke carrière van Pierre Thoelen niet duren. Nog geen 5 jaar later, op 18 augustus 1952, kwam hij plots te overlijden.