Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van April 2009

De Burgerlijke Stand


Officieel startte in 1794 in onze gewesten de Franse Tijd. De revolutionaire denkbeelden vonden echter niet dadelijk de weg naar het hart van elke citoyen.
Niettegenstaande de afzijdigheid en het lijdzaam verzet van een groot deel van de bevolking introduceerde het nieuwe bewind onverwijld zijn regels en wetten. En van de beleidspunten was het installeren van een ambtenaar van Burgerlijke Stand met de verplichting bij deze ambtenaar aangifte te doen van geboorte en overlijden. Bovendien was een huwelijk alleen geldig als het voor die ambtenaar gesloten was.Ik wil een dappere kerel zijn!

De zomer van 1951 leek een kwakkelzomer te zullen worden. De leiding van Dwars door Zee, het Hoeseltse verbond van de KSA (Katholieke Studentenactie), kloeg steen en been over de zwakke opkomst van haar leden naar de vakantieactiviteiten.
Het kamp, dat het hoogtepunt van de zomer moest worden, dreigde bovendien door allerlei tegenslagen nog in dieper water te vallen...

Kijk en lees verder...