Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van September 2008

De Hoeseltse statistieken van 1820

Willem I


In 1820, toen wij al vijf jaar Nederlanders waren, hield koning Willem I in zijn hele rijk zowel een volkstelling als een groots opgezette economische bevraging. Een groot deel van de Hoeseltse statistische gegevens bleef bewaard.
Een beetje fantasie ... en de cijfers roepen een beeld op van de Hoeseltse samenleving in het begin van de 19de eeuw.


     In deel I krijgen bevolking en landbouw de aandacht.
In deel II is het de beurt aan handel en nijverheid.