Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van April 2008

De Grot

De Grot
Zekere dag vroeg kapelaan Vliegen aan zijn pastoor "Wat zoudt ge ervan denken als ze daar boven in het dorp een schone Lourdesgrot zouden zetten?" Waarop de pastoor antwoordde "Ja, jong, bouw maar, maar breng me niet in de schulden!"
Lees er hier alles over.Een scepter met inscriptie

scepter met inscriptie

Deze scepter, in gedreven zilver en 48 cm hoog, maakt deel uit van het roerend patrimonium van de kerk van Hoeselt. Dit werkstuk van de Tongerse edelsmid Jean Joseph Binon is gemerkt met de gekroonde letters I B.
Je kan er hier meer over lezen.De Sint-Stefanuskerk in ere hersteld

De Sint-Stefanuskerk van Hoeselt onderging een grondige renovatie. Samen met u willen we dit feit op gepaste wijze vieren met een eucharistieviering, gevolgd door een uitgebreide waaier aan actviteiten. De Kerkraad Sint-Stefanus Hoeselt, Het Gemeentebestuur van Hoeselt, de cultuurdienst van Hoeselt en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep nodigen u daarom van harte uit op zondag 18 mei 2008 in de vernieuwde Sint-Stefanuskerk.De Raad der Grijzen

De Raad der Grijzen
De Raad der Grijzen

Onlangs werd de raad der grijzen boven de doopvont gehouden. Elke tweede maandag van de maand komen ongeveer twintig 70-plussers samen om te praten over die goede oude tijd. Iedere bijeenkomst komt een ander thema aan bod en worden vergeelde foto's onder de loep gehouden.Laatst toegevoegde artikels:

Jehaes, made in Hoeselt
Februari 1583: een sprong in de tijd
Hoeseltse lengte- en oppervlaktematen
Opgraving van een grenspaal in Romershoven (1975)
De 3 paelsteenen
Stuleze Mam en de klokkenrovers