Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | March 2009

De compeDe kanunniken van het kapittel van de Sint-Lambertuskathedraal trokken het bestuur Hoeselt aan zich. Hun collega Guillaume Bernard de Hinnisdael werd met de titel tijdelijk Heer van Hoeselt en Althoeselt vereerd. Nu was deze Guillaume Bernard niet de eerste de beste van het zestigkoppige kanunnikendom, dat in Luik, niet alleen met die ene spreekwoordelijke vinger, maar omzeggens met een volle hand in de machtspap zat. In het kapittel voerde hij de titel Groeten Sangher der Cathedrale Kercke tot Luyck. Daarnaast was hij ook nog Proost van het collegiaal kapittel van de Saint-Croix in Luik. Dit gaf hem toch wel een stem in het enge kringetje van de vertrouwde raadgevers van prins-bisschop Maximiliaan van Beieren.