Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | October 2008

Het gemeentemagazijn

Er was een tijd dat het gemeentehuis nog voor alles diende. Er werd school gehouden. Stropers en vechtersbazen kregen er voor één of méér dagen gratis onderdak. De verenigingen hielden er hun vergaderingen, de fanfare repeteerde er en zelfs de prille toneelvereniging hield er haar opvoeringen in het schijnsel van kaarsen en petroleumlampen. En, o ja, van daaruit werd ook Hoeselt bestuurd: er was nog een kamerke waar de gemeentelijke papieren bewaard werden en waar de burgemeester, de secretaris en de ontvanger zitting hielden en waar ook de gemeenteraad vergaderde. En onder de trap stonden, lagen of hingen wat schuppen, een houweel, wat tangen, een stuk ijzerdraad en een liebigdoos halfvol met verroeste tratsen, krammen en kromme nagels, die best nog konden dienen als ze werden rechtgeklopt: een gemeentemagazijn in embryonale fase.