Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Voorvaderen

“Op de drempel van het nieuwe jaar …”

Marc Gonnissen
Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed even stil te staan bij de verwezenlijkingen van de afgelopen periode en daarna een vooruitblik te geven van de goede voornemens voor het nieuwe jaar.“Intussen hebben we niet stilgezeten …”

Na afloop van het project “Groot Hoeselt 1914 – 1918” met het studiewerk en de publicatie van een herdenkingsboek en een overzichtstentoonstelling werd er even op adem gekomen.

Bezoek aan tentoonstelling “1000 jaar Loon”

Op 16 januari was de eerste activiteit van onze vereniging een bezoek aan de grote tentoonstelling “1000 jaar Loon tussen staf en troon”. We werden gegidst door Stefan Lycops, zelf voorzitter van de Gidsen van Aldenbiesen en bestuurder van het Historisch Studiecentrum Aldenbiesen. Stefan heeft na zijn studies een jaar opzoekingswerk verricht voor onze vereniging en belangrijke bijdragen geleverd tot onze documentatie
Stefan Lycops op de tentoonstelling "1000 jaar Loon"
Het werd een leerrijke rondleiding door de historicus, die zelf de tentoonstelling mee heeft opgezet.
_____________

Op de vergadering van 21 februari werden de grote lijnen van het werkjaar uitgezet : regelmatig werkdagen in ons lokaal en tussendoor uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen en deelnemen aan interessante lezingen die door bevriende heemkringen of erfgoedkoepels werden georganiseerd.
_____________


Uitstap naar het Graafschap Rieneck in maart 2019

In het kader van de tentoonstelling “1000 jaar Loon” nam een uitgebreid gezelschap van de HGSG deel aan een vierdaagse reis naar het graafschap Rieneck in het noorden van Beieren, dat ooit deel uitmaakte van het graafschap Loon.

Het Spessart-museum in Lohr am Main


De gedreven dr. Jan Vaes was onze gids en zo bezochten we achtereenvolgens de Burg Rieneck, het stadje Lohr am Main met het Spessartmuseum, de Residenz en de vesting Marienberg in Würzburg. Op onze terugreis werd even halt gehouden in Koblenz en bezochten we Burg Eltz.
_____________


Erfgoeddag 2019

Er was beslist om in 2018 enkel een bijdrage te leveren aan de Erfgoeddag.
Op zondag 28 april organiseerde de HGSG in de ambachtelijke steenbakkerij haar bijdrage in deze activiteit. Onder het motto “Van leem tot steen” werd het cultureel erfgoed op het vlak van vakmanschap en meesterschap in de kijker geplaatst.

Samen met de zaakvoerder Ronny Wagemans werd het verhaal van de veldovens voor bakstenen aan het publiek voorgesteld.

Deze activiteit kon rekenen op een ruime belangstelling.
_____________


Jaarlijkse uitstap naar Sint Truiden
Naar jaarlijkse gewoonte werd er in juli een jaarlijkse uitstap gemaakt en dit jaar was de keuze gevallen op Sint Truiden. Onder leiding van een stadsgids werd er een bezoek gebracht aan het Begijnhof met de Begijnhofkerk, de abdijsite, de Keizerszaal en het stadhuis.

Groepsfoto HGSG

In de namiddag waren we te gast in museum “De Mindere” waar de Hoeseltse Franciscaan Frans Cuypers ons kwam groeten en meenam van de kloostertuin.
______

… en het grote werk
Voor, tussen en na deze en nog andere activiteiten werd er enkele dagen per week in ons lokaal gewerkt aan het inventarisatieproject dat al in 2017 was begonnen.

Zoals we u reeds eerder hebben verteld, werd er bij de Erfgoedcel Haspengouw een vraag voor geldelijke subsidies en informatieve ondersteuning ingediend. Die vraag werd gunstig beoordeeld en met het ontvangen voorschot werd er zuurvrij materiaal in de vorm van archiefmappen en -dozen aangekocht.

Met de hulp van Erfgoed Haspengouw werden er door een gespecialiseerd bedrijf enkele infosessies gegeven om ons tips te geven over de aanpak van de inventarisatie.

Met deze kennis werd door een 10-tal medewerkers het ‘grote werk’ aangepakt:

• Inventariseren en opbouw van de erfgoedbibliotheek


• Inventariseren van het archief en de volledige documentatie van de vereniging


Archieven en documenten werden eerst geklasseerd, als het nodig is gekuist, een eerste keer nagelezen. Nietjes en paperclips worden verwijderd.


Vervolgens werden de documenten benoemd en in een database ingevoerd. Ter bewaring werden ze terug in zuurvrije mapjes en vervolgens in zuurvrije mappen.En zo doen we verder
Vragen en antwoorden
We stelden in 2019 drieëntwintig (23) dossiers op van vragen die ons werden gesteld over het Hoeselts erfgoed. Dat zijn er bijna 2 per maand !
Het nodige opzoekingswerk werd verricht en een antwoord werd geformuleerd, tenzij we de uitleg schuldig bleven.

Schenkingen
Al enkele keren hebben we een oproep gedaan om interessante documenten of papieren aan onze verenigingen te bezorgen, als men er geen weg mee weet.
We hebben de afgelopen jaren volgende schenkingen mogen in ontvangst nemen:

  • In 2016 : 8
  • In 2017 : 10
  • In 2018 : 13
  • In 2019 : 11
Onze welgemeende dank daarvoor.

Opvolging toestand roerend erfgoed
Er werd meerdere keren vergaderd met Monumentenwacht, het PCCE (Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed) en het IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) om de relicten van roerend erfgoed zoals gebouwen, kerken en kleine landschapselementen in kaart te brengen.
De nodige inventarissen worden verder opgemaakt.
___________


Onze voornemens voor het nieuwe jaar 2020

o Er worden weer nieuwe artikels voorbereid voor de website www.hoeseltvrugger.be.

o Wij plannen weer onze bijdrage voor volgende activiteiten, waarvan u alvast de datum kan noteren:

  • Erfgoeddag op zondag 28 april
  • Open Kerkendagen op 6 en 7 juni
  • Open Monumentendag op zondag 13 september
    Meer info verschijnt op onze website.

o Wij bereiden de publicatie van een kleine bezoekersgids van de Kluis van Vrijhern voor en plannen deze voor te stellen in augustus 2020.

o In het kader van de herdenkingen rondom Wereldoorlog II zullen we enkele bijdragen opstellen.

Dus, blijf ons volgen op www.hoeseltvrugger.be en onze Facebookpagina !Wij blijven u, beste lezer en sympathisant, als u geïnteresseerd bent in de lokale geschiedenis van onze streken en met ons op onderzoek wil gaan, uitnodigen om toe te treden tot onze groep.
Vele handen maken het werk lichter, je steekt heel wat op over de lokale geschiedenis en cultuur en werkt in een sympathiek team !

_________________Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be