Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Voorvaderen | July 2008

Louis Somers

deel van de tekst op het gedenkteken

Centraal op het herdenkingsteken voor de Hoeseltse gesneuvelden prijken de namen van de Hoeselaren die het leven lieten op het slagveld van de Grote Oorlog. Met enige moeite vindt men op de voet van een ander zijvlak van die herdenkingszuil de verweerde tekst:

SOMERS LOUIS
BURGER GEFUSILEERD TE LUIK 29-6-16