Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Schooljaar 1950-1951 - De klas van meester Renwa


In Hoeselt, in de school van de Broeders Maristen, was Arthur Renwa de meester van een graadklas: een gedeelte van zijn pupillen zat in het vijfde leerjaar; het overige deel in het zesde.

Het andere 'vijfde' zat bij meester Gustaaf Thijsen. Ook in die klas zaten twee leerjaren: meester Gustaaf combineerde het vierde met het vijfde.
Wie is wie?
Van onder naar boven, rij na rij, van links naar rechts...
Voor de foto met nummering, klik hier: extra hulp
1. Bernard Fidlers
2. Willy Vanspauwen
3. Arthur Nelissen
4. Fons Thijssen
5. Jean Biesmans
6. Frans Slechten
7. Hilaire Slegers
8. Fonny Voes
9. René Maene
10. Jos Mouchaers
11. Jozef Distels
12. Jan Daenen
13. Jean-Marie Brulmans
14. Willy Croux
15. René Crommen
16. Jos Schoefs
17. Leon Ghijsen
18. Jos Achten
19. Frans Jehaes
20. Paul Gielen
21. Pierre Colson
22. Jean Partoens
23. Roger Thoonen
24. Harie Plessers
25. Jan Voets
26. Jean Schoups
27. Jean Gommers
28. Piet Moesen
29. René Mouchaers
30. René Brepoels
31. Toine Jacobs
32. Roger Pauli


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be