Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

n 't plat gzaat

Woorden die nog niet in 'Den Hessls Diksjner' staan - deel 4

Paul verzamelde weer een reeks woorden en uitdrukkingen die nog geen plaatsje vonden in 'Den Hessls Diksjner'.
Ontdek een vierde overzicht bij...
 • berjvvr : waarover
  Berjvvr goenk de vrgdrng? Waarover ging de vergadering?


 • flemps : lorejas,sul
  Ich weet nie w n flemps a dat s, de man. Ik weet niet wat voor 'n sul die vent is.


 • flek: vlok
  He speet ne ferme flek spij n me gzich. Hij spuwde 'n ferme vlok speeksel in mijn gezicht.


 • goivollk : gewoon volk
  Dw loep niks a's goivollk op de cross. Er liep alleen maar gewoon volk op de cross.


 • hee-m ? : heb je hem?
  Hee-m ook op tllvies gzien? Heb je hem ook op TV gezien?


 • karzgr: koukleum
  Wo'nn karzgr zit zji wol. Wat voor een koukleum ben jij wel.


 • kpot krets: stuk-krabben
  De kat het d'n hl ztl kpot gkrets. De kat heeft gans de zetel stuk gekrabd.


 • kr: 1. borstelen 2. wegvluchten
  1.Ich zal dn trottwaar wo'l kr go'n. Ik zal de stoep wel gaan vegen (borstelen).
  2.Wij tr de pliss zoeg wo's tr kre. Toen hij de politie zag vluchtte hij weg.


 • kesbstrij: gierigheid
  De kup gee lotsj van puur kesbstrij. Die koopt geen tombolalot uit pure gierigheid.


 • kontrr: verkeerd
  Zje zit o'n de kontrre kaant bgos. Je bent aan de verkeerde kant begonnen.


 • niemd: niemand
  Niemd kaant de bon n Brussl. Niemand kende de weg in Brussel.


 • onpapp: aanvatten , beginnen
  Van mezr s ter dan mer met dij vro van Bilze ongpap.
  Van pure miserie is hij dan maar een verhouding begonnen met die vrouw van Bilzen.


 • peu: handen (komt van poten)
  Had oer peu of van mijn vro. Hou je handen van mijn vrouw af.


 • 't Es t vree: 't Is doodjammer
  't Es t vree a'ttr nie goed kan lr. 't Is doodjammer dat hij niet goed kan studeren.


 • tukkl: misbaksel
  Ich weet nie wo'n nn hogen tukkl attr bijgebood ht.
  Ik weet niet wat voor een misbaksel hij heeft bijgebouwd.


 • vrkjd: verkeerd
  Ich hb toch niks vrkjd gzaat. Ik heb toch niets verkeerds gezegd.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be