Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

n 't plat gzaat

We zal 't wt?

Op plakk hon z 't vruggr nie al t breed
Mt n knijn, twee hinn n 'n geet.
Mer ns pr jor wo's verk vt
Dan froet d heel gboer mt.
Dan trokke z tos
mt klee dermk wos.
Vr heudkees gbrkd z poot n oor
Mer d sjoor wo's vr mneer pstoor.

Nau st alleen nog geld w tlt
N rijk mins s nau dn held
Aa d zon mer sjnt vr oech n mich
Want allman denk alleen o'n "zich".
Werk ... doen mesjiene nau
Alles moet mer gauw, gauw, gauw
Z dau-n mer op wat knpks
Of dren mer wat o'n stpks

Es't nau bter, st nau slchtr ?
Es 't nau krommr, s nau r(ch)tr?
Ee ve dat krek zull wt
Zin vr op d'n drwo't vrslt.

P.888Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be