Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

n 't plat gzaat

De Ljivvs-stwof n boeljotten... dat ziet zj nau nimmee (1)

Leuvense stoof
Onder het motto 'dat ziet zj nau nimmee' oftwel 'dat zie je nu niet meer', placeren we hier vanaf nu regelmatig enkele korte dialectversjes over allerhande dingen die we vroeger kenden, maar die je nu nog maar zelden ziet. Met dank aan Paul Achten.

De Ljivvs-stwof dw drde al rond
De Leuvense kachel daar draaide alles rond
Gezellg a't mrk zo te fleute stond
Gezellig als het fluitketeltje te fluiten stond
Nau stare ze mer nw kompjoeter, nw TV
Nu kijken ze maar naar computer, tv
Want Ljivvs- stwovve... dij ziet zj nau nimmee
Want Leuvense kachels... die zie je nu niet meer

's Wnters de vutsjes fijn opp stwof
In de winter de voetjes lekker op de voet van de kachel
Boeljot, hte brikke dat vonte vr tof
Warmwaterkruik, hete bakstenen vonden we fijn
't Wo's zoe gezellig... 'n heel goed idee
't Was zo gezellig 'n heel goed idee
Mer boeljotten n 't bd... gbruike ze nimmee.
Maar warmwtarekruiken in 't bed... gebruiken ze niet meer


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be