Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van April 2018

De Hoeseltse molens - een korte historische schets

Piet Thoelen

null


In het archief, dat ons werd nagelaten door Piet Thoelen, vonden we een niet gepubliceerd artikel, waarin hij alle gekende Hoeseltse molens heeft vermeld.
Hij telt in totaal negen watermolens vr de grens met Bilzen, waarvan er zeven zijn gelegen op de Demer zelf en twee op afvoerbeken naar de Demer toe.
Voor elk van die molens beschrijft hij de ligging en de geschreven bronnen, die hun herkomst en bestaan staven.