Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | February 2008

Jubelfeest in Hern 1905

Op de avond van 23 september 1905 bulderde in Hern een kanon: de aankondiging van het grote vaderlandse jubelfeest, dat 's anderendaags in Hern zou gevierd worden.

Het begon 's morgens om 9 uur met een plechtige hoogmis met Te Deum, om den Gever van alle goed te bedanken voor den ongemeene voorspoed dien het Belgische Volk sedert 75 jaren geniet.

En 's namiddags was er het groot volksfeest, waarvoor men van heinde en ver toeliep. Als hoogtepunt van de dag trok om 14 uur een heerlijken stoet uit met niet minder dan 16 groepen.